Zarządzanie
Trending

OKR – Czyli jak skutecznie wyznaczyć cel

OKR jest skrótem od Objectives and Key Results, co na polski można przełożyć jako Cele i Kluczowe Rezultaty. Technika ta cieszy się rosnącą popularnością, a jej stosowanie rekomenduje nawet Google. Na czym polega ta metoda działania i w jaki sposób skutecznie ją zastosować?

Czym jest OKR?

To technika wyznaczania sobie najistotniejszych celów i określenie realnej miary, którą rzeczywiście można zbadać ewentualne efekty. Najprostszym przykładem tego rodzaju działania jest odchudzanie – przykładowo, gdy utrata masy ciała ma wynieść 10 kg, każdy kilogram mniej przybliża nas do celu.

Skuteczność tej metody polega na jej prostocie. Jest też mocno intuicyjna, choć – by przynosiła oczekiwane rezultaty – niezbędna jest odrobina doświadczenia. Dodatkowo, duże znaczenie ma umiejętność wyznaczania celów – tak, by były one realne i osiągalne.

OKR jest odpowiednią metodą do wyznaczania celów kwartalnych, a w niektórych przypadkach również miesięcznych czy półrocznych lub rocznych. Trzy miesiące wydają się być jednak najoptymalniejszym czasem, gdyż nie prowadzą do zniechęcenia, a jednocześnie – pozwalają zauważyć realne efekty działania.

Kluczowe elementy metody OKR

Aby odpowiednio zrozumieć działanie tej techniki planowania i wyznaczania celów, zajmiemy się wyjaśnieniem jej kluczowych elementów.

Objective – czyli po prostu wyznaczony cel. Doskonałym pytaniem, które można sobie zadać podczas jego określania, jest: „Co zamierzam osiągnąć?”. Po określeniu celu – możliwe jest podjęcie działań zmierzających do jego realizacji.

Key Results – czyli kluczowe rezultaty. Innymi słowy, jest to obiektywnie mierzalna ocena, czy cel został osiągnięty (powyższy przykład odchudzania: czy udało się zgubić 10 kg w ciągu wskazanego okresu?).

W technice OKR znaczenie ma nie tylko cel i rezultat, ale również droga pomiędzy nimi. Aby rzeczywiście osiągnąć to, czego się oczekiwało – należy obmyślić plan działania, który pozwoli szybko, skutecznie i stosunkowo bezboleśnie dotrzeć do mety.

OKR - czyli prosta droga do celu.

Jak osiągnąć cel?

Zgodnie z metodologią OKR, należy przyjąć w codziennym funkcjonowaniu szereg założeń, które pozwolą na skuteczne osiąganie każdego określonego celu. Przede wszystkim – nie należy wybierać zbyt wielu celów jednocześnie. Na każdy okres czasu (np. kwartał) powinno się wybrać maksymalnie cztery takie targety: większa ich ilość szybko doprowadzi do zniechęcenia i utraty zapału, a tym samym – nie pozwoli na osiągnięcie rezultatu. Po wyznaczeniu celów, niezbędne jest wskazanie drogi, która będzie do nich prowadzić.

Aby wyżej wskazane targety mogły być realizowane, a także by móc realnie zmierzyć postępy – niezbędne jest określenie skali, która będzie obiektywna i mierzalna. Nie chodzi o własne odczucia, ale raczej o kwestie, które można wyznaczyć z góry – jak chociażby umiejętność odegrania określonego utworu przed upływem czasu, przebiegnięcie wskazanej ilości kilometrów itp.

Zasadniczą rolą OKRów jest możliwość osiągania większych, długodystansowych celów za pomocą mniejszych kroków. Przykład – osiągnięcie wymarzonej masy 50 kg po trzykrotnej utracie 10 kg we wskazanym czasie bądź możliwość wyprowadzki za granicę po nauczeniu się języka państwa, w którym chcemy się osiedlić.

W jaki sposób należy działać?

Aby cele były faktycznie osiągalne, powinny być ambitne (tak, by ich osiągnięcie wymagało wysiłku), ale jednocześnie realne i osiągalne we wskazanym czasie przy jednoczesnym zachowaniu regularnego planu dnia.

Należy również pamiętać, że cel zostaje osiągnięty już w momencie, gdy dosięgniemy 70-80% wyznaczonego pułapu. Nie jest koniecznością, by uzyskać 100%, gdyż w dłuższej perspektywie (np. założonych trzech miesięcy) mogą wystąpić okoliczności, które w niewielkim stopniu wpłyną na naszą możliwość działania w kierunku osiągnięcia celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button